PRIVACYVERKLARING

Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V.

Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V., gevestigd aan Bachlaan 16, 7604 EP Almelo, verwerkt geen persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.offshoreinstallationventures.com
Bachlaan 16,
7604 EP Almelo

Jos van der Horst is de Functionaris Gegevensbescherming van Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V.. Hij/zij is te bereiken via josvdhorstoiv@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verwerkt geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers. Mocht u van mening zijn dat er met deze website toch persoonlijke gegevens worden verzameld neem dan contact op met Jos van der Horst op josvdhorstoiv@gmail.com .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jos van der Horst Offshore Installation Ventures heeft geen doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden opgeslagen noch verwerkt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jos van der Horst Offshore Installation Ventures B.V. neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via josvdhorstoiv@gmail.com